Masterclass Strategische Keuzes

Evenals in voorgaande jaren hebben Van Ede & Partners en Nationaal Register ook in 2016 gezamenlijk een programma-aanbod voor geïnteresseerden die zich specifiek willen oriënteren op toezichthoudende functies in de profit of non-profit sector.

Wanneer?

8 maart 2016

13.30 - 17.00

In de masterclass ‘strategische keuzes’ komt toezicht houden op de strategie aan de orde. U krijgt inzichten in wat strategie eigenlijk is, wat de waarde is van strategische planning  en de effecten als het strategisch perspectief verandert. Dit heeft ook grote gevolgen voor de rol van de Raad van Commissarissen.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Wat is strategie?
  • Hoe houd je toezicht op de strategie en hoe houd je toezicht op de bestuurder?
  • Welke rol speelt de Raad van Commissarissen bij de strategische keuzes van een organisatie.
  • Welke rol heeft de Raad van Commissarissen bij strategische moeilijkheden en vraagstukken?
  • Op welke wijze kan het toezicht op strategisch management zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd?
  • Hoe kan u als toezichthouder het verschil zien in goede en slechte strategieën en hun uitvoering?

Dilemma's van controle/toezicht naar sturing op basis van de externe analyse komen ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma's en eigen praktijksituaties tijdens de masterclass worden ingebracht.


Wie is de docent?

Dr. Lizzy Doorewaard  is professioneel toezichthouder bij onder andere ’s Heeren Loo Zorggroep, Staatsbosbeheer, kennisinstituut MVO-Nederland en Grant Thornton accountants. Tevens is zij gastdocent Governance bij verschillende opleidingen en voor de NVZD betrokken bij de accreditatie van bestuurders in de zorg. Zij studeerde bestuurskunde en deed haar promotieonderzoek bij de economische faculteit van de VU Amsterdam. Vervolgens werkte ze 10 jaar bij organisatie-adviesbureau Twijnstra Gudde, waarvan 5 jaar als partner. Van 2000 tot 2011 was zij algemeen directeur van trainingsorganisatie SBI. Specialisaties zijn Corporate Social Responsibility en Financiën.

Praktsiche informatie  
Kosten € 400 (excl. BTW) voor cliënten en alumni van Van Ede & Partners
(in sommige gevallen kan deelname in overleg met uw consulent ten laste van uw traject worden gebracht)
€ 475 (excl. BTW) voor overige deelnemers
Locatie Van Ede & Partners in Zeist
Lunch Tussen 13.00 - 13.30 wordt u een lunch aangeboden.
Overige modules van deze Masterclass

Deze Masterclass bestaat uit drie modules. U kunt deelnemen aan één of meer modules. Via de onderstaande links kunt u de overige modules bekijken:

Module Good Governance op 28 januari 2016

Module Financiën & Toezicht op 10 februari 2016

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 23 februari a.s. aanmelden.
Bent u cliënt bij Van Ede & Partners? Dan kunt u zich via uw consulent aanmelden.

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.