Marktgericht focus

Het programma is interactief rondom de markt en je aanbod: wat zijn huidige ontwikkelingen in de maatschappij en in de markt, wat is je toegevoegde waarde hierin, hoe formuleer je je aanbod en je toegevoegde waarde vanuit de huidige trends en ontwikkelingen. Aan het einde van de ochtend heb je een scherper geformuleerd en meer uitgekristalliseerd aanbod en indien relevant een duidelijke prioritering van je ‘next steps’.

Wanneer?

13 januari 2016

10.00 - 13.00

Voor wie?

Voor cliënten, specifiek voor mensen die input wensen voor en/of bezig zijn met thematisch netwerken en/of campagnefase.

Wat brengt het je?

In een oriëntatie op een nieuwe bestemming, of je zoekt naar een baan of bezig bent met een onderneming of ondernemersplan, is de focus wellicht op je eigen aanbod; wat is het precies wat je wilt doen, waar ligt je kracht (en mogelijk: wie ben je als werknemer, als ondernemer). Deze blik naar binnen is voedend en verrijkend. Een aanbod wordt toch ook écht duidelijk, concreet en onderscheidend als de blik afwisselend op binnen én buiten wordt gericht: welke ontwikkelingen zijn er momenteel gaande, welke zijn relevant voor je aanbod en wat is je toegevoegde waarde in de markt. Op het snijvlak van binnen (je aanbod) en buiten (de huidige samenleving, je markt) ontstaat het nieuwe!

De trainer

Frances van Berkel is marktonderzoeker, trainer en consultant. Als onderzoeker werkt zij vooral met kwalitatieve gegevens en niet zozeer cijfermatig. Zij zoekt naar inzichten, onderscheidende aspecten, drijfveren en motivaties. Vanuit haar jarenlange ervaring met concept- en productontwikkeling en marktbewerking en -benadering is zij ondersteunend en kritisch. Zij zoekt soms bewust de frictie tussen wat je wilt (van binnenuit) en wat er is (in de omgeving). 

'Een workshop van Frances van Berkel bijgewoond. To the point aanpak. Direct aan de slag na korte inleiding. Al snel eerste resultaat voor mijzelf "op papier". Uitstekende benadering en praktisch. Frances bedankt!'

'Aan het eind van de workshop van Frances was ik in staat om een duidelijke keuze te maken voor mijn vervolgacties. Het is Frances gelukt om deze avond gedegen en rustig op te bouwen, zodat de deelnemers allemaal een eigen conclusie konden trekken.'

Praktische informatie   
Kosten  Er zijn geen kosten verbonden aan deelname 
Trainer  Frances van Berkel. zelfstandig ondernemer, werkzaam als trainer, marktonderzoeker en HBO-docent 
Locatie  Parklaan 42A in Eindhoven 
Aantal deelnemers  Max. 12 (inschrijving op volgorde van binnenkomst) 

 

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.