Masterclass Good Governance

Evenals in voorgaande jaren hebben Van Ede & Partners en Nationaal Register ook in 2016 gezamenlijk een programma-aanbod voor geïnteresseerden die zich specifiek willen oriënteren op toezichthoudende functies in de profit of non-profit sector.

Wanneer?

28 januari 2016

13.30 - 17.00

Good governance, verantwoordelijkheid en verantwoording. Aan de kwaliteit van intern toezicht worden steeds hogere eisen gesteld. Professionalisering lijkt het toverwoord, maar wat houdt dat in? Na een periode van vooral veel aandacht voor regels en compliance, ligt nu veel meer de nadruk op een professionele opstelling, een professionele visie en professioneel gedrag.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 

  • Wat is Governance en wanneer is sprake van Good Governance?
  • Welke ontwikkelingen zien we op dit gebied in het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector?
  • Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen besturen en toezicht houden?
  • Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en de verantwoording van de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht. Hoe geef je daaraan vorm en inhoud?
  • Functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: wat houden die in?
  • De eisen van Governance houden transparantie en verantwoording in, kwaliteit van toezicht, inspraak en evaluatie. Wat betekent dat voor je functioneren als intern toezichthouder?

Wie is de docent?

Mr. Trudy Blokdijk, vicevoorzitter Kiesraad en hoofdredacteur Tijdschrift voor Public Governance, Audit en Control, is gespecialiseerd op het terrein van bestuur en toezicht en als (gast)docent verbonden aan onder meer Tias, Business School (Tilburg University). Als boardroomcoach adviseert zij bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele bestuurders en toezichthouders en begeleidt ze evaluaties van Raden van Commissarissen/Toezicht. Na haar studies Economie en Rechten werkte ze in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorgsector, en was als inspecteur Gehandicaptenzorg en loco Secretaris-generaal OCW verbonden aan de Rijksoverheid. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is ze door de jaren heen actief geweest als lid van Raden van Commissarissen/Toezicht, stichtingsbesturen en adviescommissies. Momenteel is zij naast de Kiesraad en TPC als commissaris betrokken bij een zevental organisaties.

 

Praktsiche informatie  
Kosten € 400 (excl. BTW) voor cliënten en alumni van Van Ede & Partners
(in sommige gevallen kan deelname in overleg met uw consulent ten laste van uw traject worden gebracht)
€ 475 (excl. BTW) voor overige deelnemers
Locatie Van Ede & Partners in Den Haag
Lunch Tussen 13.00 - 13.30 wordt u een lunch aangeboden.
Overige modules van deze Masterclass

Deze Masterclass bestaat uit drie modules. U kunt deelnemen aan één of meer modules. Via de onderstaande links kunt u de overige modules bekijken:

Module Financiën & Toezicht op 10 februari 2016

Module Strategische Keuzes op 8 maart 2016

Aanmelden U kunt zich tot uiterlijk 14 januari a.s. aanmelden.
Bent u cliënt bij Van Ede & Partners? Dan kunt u zich via uw consulent aanmelden.

Terug naar Agenda

 

CAREERS THAT MATTER

© Van Ede & Partners. All rights reserved.